Zarządzanie w sektorze Horeca

adresaci_

Adresaci studiów

Prowadzenie biznesu turystycznego lub restauracyjnego to obecnie nie lada wyzwanie. Dlatego warto zdobyć nową wiedzę, która pozwoli na efektywne zarządzanie biznesem. Studia podyplomowe Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym to kierunek, który polecany jest zarówno specjalistom, jak i osobom, które czują potrzebę zdobycia nowej wiedzy i umiejętności praktycznych. Oferta WSB-NLU stawia bowiem na wysoką jakość zajęć oraz sprawia, że studenci zyskują szerokie spektrum nowych kompetencji.

program-studiow

Program studiów

W trakcie toku studiów Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym, studenci będą uczestniczyć m.in. w zajęciach takich, jak:

 • Ekonomika turystyki i hotelarstwa,
 • Wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim – studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu takich treści programowych jak:
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • Typologia podmiotów gospodarki turystycznej,
  • Zarządzanie hotelarstwem,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w branży turystycznej,
  • Analiza finansowa przedsiębiorstwa turystycznego,
 • Zarządzanie dystrybucją i sprzedażą, w tym m.in.:
  • Relacje w kanałach dystrybucji,
  • Konflikty w kanałach dystrybucji,
  • Mowa ciała,
  • Proces sprzedaży,
  • Planowanie handlu detalicznego,
 • Kształtowanie kampanii promocyjnych, w tym:
  • Reklama jako element komunikacji marketingowej,
  • Planowanie kampanii reklamowej,
  • Nośniki i środki reklamy,
  • Skuteczność i efektywność reklamy,
  • Perswazja w reklamie,
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii,
 • Promocja osobista i techniki sprzedaży,
 • Zarządzanie innowacjami i innowatyka.

Ogromną zaletą kierunku Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym  to kierunek, który prowadzony jest w pełni interaktywnie, na zasadzie RealTime Online. WSB-NLU stawia na edukację zdalną na najwyższym poziomie, dzięki zastosowaniu systemu CloudA, stworzonego w całości przez Centrum Badań i Programowania WSB-NLU. System wykorzystywany jest m.in. do multitransmisji zajęć. Dodatkowo daje stały dostęp do informacji dotyczących uczelni, pozwala kompleksowo zarządzać tokiem studiów.

uzyskane-kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci kierunku Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym zdobędą szerokie kwalifikacje zawodowe, które pozwolą im sprawnie prowadzić lub zarządzać działalnością gospodarczą związaną z turystyką lub gastronomią. Uzyskana wiedza pozwala pełnić funkcję menadżera w przedsiębiorstwa hotelarskich, restauracyjnych czy turystycznych. Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym to także szansa, by pracować w wydziałach jednostek samorządu terytorialnego.

czas-trwania

Czas trwania

Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym to podyplomowe studia WSB-NLU, których czas trwania wynosi 2 semestry.

koszt

Koszt

Koszt studiów podyplomowych wynosi 3 300 zł czesnego. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 10 rat po 330 zł/msc. Dodatkowo kandydaci na studia zobowiązani są do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł.

uwaga

Uwagi

Zapis na studia podyplomowe odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu: https://rekrutacja-wsb-nlu.clouda.edu.pl/#. Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji zobowiązane są do dostarczenia papierów drogą pocztową do Wyższej Szkoły Biznesu National – Louis University lub osobiście do Kielc.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University.