Zamówienia publiczne

adresaci_

Adresaci studiów

Zamówienia publiczne mają ogromny wpływ m.in. na rynek krajowy czy napędzanie gospodarki. To także zagadnienie, które potrafi przysporzyć trudności wielu osobom. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University we współpracy z Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnym prowadzi nabór na studia podyplomowe dot. zamówień publicznych.

Studia poświęcone zamówieniom publicznym to opcja dla wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzą dotyczącą omawianego zagadnienia. Skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe na poziomie min. licencjata.

To oferta skierowana głównie dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu zamówień publicznych. Kompleksowy zakres studiów podyplomowych dot. Zamówień publicznych sprawia, że to oferta szczególnie atrakcyjna dla prezesów urzędów, pracowników Krajowej Izby Odwoławczej czy pracowników urzędów do spraw zamówień publicznych.

program-studiow

Program studiów

Studia podyplomowe oferowane przez WSB-NLU opierają się na zaleceniach Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Do zalecanego minimum dodano kwestie związane z prawem administracyjnym, audytem i kontrolą wewnętrzną oraz narzędziami pracy takimi jak MS Excel.

Studenci podczas całego toku studiów będziesz brać udział w takich zajęciach jak:

  • Prawo administracyjne;
  • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne;
  • System zamówień publicznych w prawie polskim i UE;
  • Audyt i kontrola wewnętrzna;
  • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
  • Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych.

Na szczególną uwagę zasługuje tryb nauczania WSB-NLU. Zamówienia publiczne to studia pełne innowacyjnych rozwiązań. Przede wszystkim – są prowadzone za pośrednictwem platformy CloudA. Kluczową funkcją platformy Cloud Academy jest także moduł multitransmisja, który zapewnia możliwość przeprowadzania zajęć na odległość. Opcja ta pozwala na uczestnictwo zarówno w wykładach, jak i ćwiczeniach.

uzyskane-kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia podyplomowe organizowane przez WSB-NLU z zakresu Zamówień publicznych to odpowiedź na rosnącą potrzebę profesjonalizacji zamówień publicznych poprzez poprawę zakresu umiejętności i kompetencji zawodowych, wiedzy i doświadczenia osób prowadzących działania związane z zamówieniami publicznymi lub uczestniczących w takich zadaniach.

Umiejętność audytowania czy przeprowadzania postępowań o zamówieniach publicznych to dla wielu absolwentów kierunku szansa na zdobycie nowe pracy lub uzyskanie awansu.

czas-trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe Zamówienia publiczne trwają dwa semestry.

koszt

Koszt

  • 85 zł – opłata rekrutacyjna (wpisowe);
  • 3 300 zł – czesne (możliwość rozłożenia płatności na raty – 10 rat po 330 zł/mc);
  • 30 zł opłata za dyplom.

uwaga

Uwagi

Zapis na studia podyplomowe odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University: https://rekrutacja-wsb-nlu.clouda.edu.pl/. Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji zobowiązane są do dostarczenia papierów drogą pocztową do Wyższej Szkoły Biznesu National – Louis University lub osobiście do Kielc.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University.