Psychologia

adresaci_

Adresaci studiów

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University razem z Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnym prowadzi obecnie nabór na jednolite studia magisterskie oraz jednolite studia magisterskie z transferem ocen (możliwością awansu) na kierunku Psychologia.

Studia psychologiczne to marzenie wielu osób – nic więc dziwnego, że kierunek ten wciąż jest jednym z najpopularniejszych w naszym kraju. Studiowanie na WSB-NLU na kierunku Psychologia skierowane jest dla osób, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę psychologiczną.

Jeśli zależy Ci na zrozumieniu zarówno zachowania swojego, jak i innych, chcesz poznać obowiązujące metody diagnostyczne, lubisz pracę w grupie, a dodatkowo cechujesz się otwartością, empatią i chęcią zrozumienia drugiego człowieka – doskonale odnajdziesz się na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Psychologia.

Adresatem studiów na kierunku Psychologia są także osoby, które uzyskały tytuł magistra, lekarza bądź licencjata w zakresie nauk humanistycznych, społecznych lub medycznych – w takiej sytuacji na WSB-NLU oferujemy jednolite studia magisterskie z transferem ocen.

program-studiow

Program studiów

W trakcie toku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia, studenci będą uczestniczyć m.in. w zajęciach takich, jak:

 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia ogólna: procesy poznawcze – studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu takich treści programowych jak:
  • Podstawowe problemy, pojęcia i teorie w ramach psychologii,
  • Metody stosowane w psychologii procesów poznawczych
  • Dyskusja problematyki funkcjonowania umysłu,
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, w tym m.in.:
  • Wybrane zagadnienia dotyczące zasad i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka
  • Sposoby periodyzacji rozwoju psychicznego człowieka w cyklu życia
  • Teoretyczne ujęcia psychologii rozwoju,
 • Psychologia ogólna: emocje i motywacje,
 • Myślenie krytyczne i kreatywne,
 • Język obcy,
 • Psychologia wychowawcza,
 • Psychosomatyka,
 • Psychiatria,
 • Psychologia kliniczna,
 • Pomoc psychologiczna,
 • Etyka,
 • Diagnoza psychologiczna inteligencji dorosłych,

Ogromną zaletą Psychologii na WSB-NLU jest fakt, że to kierunek, który prowadzony jest w trzech formach:

 • stacjonarnie,
 • niestacjonarnie
 • w pełni interaktywnie, na zasadzie RealTime Online.

WSB-NLU stawia na edukację zdalną na najwyższym poziomie, dzięki zastosowaniu systemu CloudA, stworzonego w całości przez Centrum Badań i Programowania WSB-NLU. System wykorzystywany jest m.in. do multitransmisji zajęć. Dodatkowo daje stały dostęp do informacji dotyczących uczelni, pozwala kompleksowo zarządzać tokiem studiów.

 Jednolite studia magisterskie z transferem ocen

Instytut Psychologii WSB-NLU w ramach jednolitych studiów magisterskich z transferem ocen proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym dla osób, które uzyskały już tytuł magistra (bądź lekarza tudzież licencjata) w zakresie:

 • nauk humanistycznych,
 • społecznych,
 • medycznych (preferowane kierunki: Pedagogika, Socjologia, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia i inne pokrewne).

W ramach awansu, dziekan WSB-NLU może zastosować zasadę Transferu bolońskiego wobec studentów, którzy mają zaliczone tożsame przedmioty na innej uczelni i dokonać przepisania ocen na poczet okresu dydaktycznego na WSB-NLU.

Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kierunku Psychologia w ramach jednolitych studiów magisterskich z awansem, będą realizować indywidualną ścieżkę nauczania.

Specjalność w ramach studiów

W ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia na WSB-NLU, studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch ciekawych specjalności:

 • Psychologia kliniczna i osobowości,
 • Psychologia organizacji i zarządzania.

Psychologia kliniczna i osobowości to specjalność, która pozwala zgłębić mechanizmy zaburzeń przystosowania oraz zaburzeń osobowości. W jej ramach studenci uczą się, w jaki sposób pracować z osobami w kryzysach, cierpiącymi na zaburzenia psychiatryczne. Zagłębiają zagadnienia związane z diagnozą oraz terapią zaburzeń psychicznych.

Psychologia organizacji i zarządzania to specjalność w ramach, które studenci koncentrują się na zrozumieniu procesów psychologicznych zachodzących w biznesach oraz przedsiębiorstwach. Specjalność łączy wiedzę z obszaru psychologii z zarządzaniem organizacją.

uzyskane-kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Czego nauczysz się w trakcie studiów na WSB-NLU? Wybierając kierunek Psychologia możesz liczyć na to, że zdobędziesz wiedzę na temat metod diagnostycznych, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć drugiego człowieka. Nasi studenci uczą się nie tylko książkowej wiedzy na temat psychologii – kształcą swoje umiejętności miękkie, które pozwalają im lepiej nawiązać kontakt podczas terapii. Stawiamy na uczenie dogłębnej obserwacji środowiska, pokazujemy, jak okazywać empatię oraz rozmawiać z pacjentami.

Przede wszystkim, zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci realizować zawodowe plany. Główną zaletą WSB-NLU są zajęcia oraz wykłady prowadzone przez praktyków w danej dziedzinie. Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi terapeutami i psychologami, nasi studenci zyskują wiedzę o tym, jak diagnozować problemy i trudności swoich pacjentów, wiedzą, w jaki sposób umiejętnie słuchać i analizować procesy zachodzące w relacjach międzyludzkich.

czas-trwania

Czas trwania

Psychologia to jednolite studia magisterskie na WSB-NLU, których czas trwania wynosi 10 semestrów. W przypadku studentów decydujących się na studia magisterskie z transferem ocen, czas trwania nauczania, w zależności od dotychczasowego doświadczenia lub wykształcenia trwa 6 lub 7 semestrów.

koszt

Koszt

Koszt studiów na kierunku Psychologia uzależniony jest od rodzaju prowadzonych zajęć.

 • W przypadku studiów jednolitych niestacjonarnych czesne za rok wynosi 6280 zł (wyjątek stanowi rok V – jego koszt to 6980 zł).
 • Koszt niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich interaktywnych przez Internet wynosi 6680 zł/rok oraz 7380 zł/rok w przypadku V roku studiów.

Czesne za studia na WSB-NLU mogą być płatne w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach.

Dodatkowo kandydaci na studia zobowiązani są do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł oraz opłaty wpisowej 215 zł.

W przypadku awansu na wyższy rok niż pierwszy, opłata wpisowa wynosi 715zł.

 

uwaga

Uwagi

Zapis na studia podyplomowe odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University: https://rekrutacja-wsb-nlu.clouda.edu.pl/.Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji zobowiązane są do dostarczenia papierów drogą pocztową  do Wyższej Szkoły Biznesu National  – Louis University w Nowym Sączu lub osobiście do Kielc.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów magisterskich wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University.