Psychologia sądowa

adresaci_

Adresaci studiów

Psychologia sądowa to studia podyplomowe, które zostały przygotowane z myślą o osobach pragnących zdobyć rzetelną wiedze z zakresu z omawianego zakresu. Studia podyplomowe WSB-NLU na kierunku Psychologia sądowa są przeznaczone dla osób, które posiadają już wiedzę w zakresie psychologii, niekoniecznie współpracujących na ten moment z wymiarem sprawiedliwości. Są kierowane także do tych, którzy są zainteresowani pracą w policji, zakładach karnych czy rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.

program-studiow

Program studiów

Ogromną zaletą studiów podyplomowych na kierunku Psychologia sądowa jest fakt, że są to zajęcia niestacjonarne, prowadzone za pośrednictwem internetu. Omawiany kierunek prowadzony będzie przez nowoczesną platformę CloudA według modelu RealTime Online. To innowacyjna metoda opracowana przez WSB-NLU, która pozwala na aktywne studiowanie z dowolnego miejsca. Wystarczy dostęp do internetu! Kształcenie za pośrednictwem platformy CloudA to szansa dla każdego, kto pragnie studiować.

Tok studiów podyplomowych Psychologia sądowa zakłada uczestnictwo w takich zajęciach jak:

 • Prawo cywilne i karne, w tym:
  • Zakres prawa cywilnego, systematyka i zasady prawa,
  • Prawa podmiotowe, przedmioty stosunku cywilnoprawnego,
  • Czynności prawne, zawarcie umowy,
  • Przedstawicielstwo,
  • Funkcje prawa karnego;
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze;
 • Psycholog jako biegły sądowe, w tym:
  • Psycholog jako biegły sądowy,
  • Aspekty etyczne pracy biegłego,
  • Wymagania formalne i merytoryczne stawiane biegłym,
  • Ekspertyzy psychologiczne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 • Mediacje sądowe, w tym:
  • Elementy teorii konfliktu,
  • Aktywne słuchanie w mediacjach,
  • Etapy mediacji,
  • Rodzaje mediacji,
  • Regulacje prawne w mediacji;
 • Metodyka opiniodawstwa psychologicznego;
 • Świadek w procesie sądowym.
uzyskane-kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Psychologia sądowa to kierunek, który skierowany jest przede wszystkim do magistrów psychologii. Dzięki studiom podyplomowych zyskają niezbędne kwalifikacje do pracy w charakterze biegłego sądowego. Studenci zdobywają umiejętności potrzebne do diagnozowania oraz orzekania psychologicznego, wzbogacają się o wiedzę z zakresu psychopatologii oraz patologii społecznej, która jest niezbędna przy wystawianiu diagnoz psychologicznych.

czas-trwania

Czas trwania

Psychologia sądowa to studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis Univeristy, a czas ich trwania wynosi 2 semestry.

koszt

Koszt

Opłaty za studia podyplomowe Psychologia sądowa wynoszą:

 • 85 zł – opłata rekrutacyjna,
 • 5 500 zł – czesne (płatne w 10 ratach po 550 zł/mc),
 • 30 zł – opłata za dyplom.
uwaga

Uwagi

Zapis na studia podyplomowe odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University:  https://rekrutacja-wsb-nlu.clouda.edu.pl/. Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji zobowiązane są do dostarczenia papierów drogą pocztową do Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University lub osobiście do Kielc.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University.