Master of Business Administration

adresaci_

Adresaci studiów

Wznieś się na wyższy poziom i postaw na studia podyplomowe, które zwiększa Twoje umiejętności managerskie. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University we współpracy z Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnym prowadzi obecnie nabór na studia podyplomowe Master of Business Administration.

Master of Business Administration to prestiżowe studia podyplomowe, które przed każdym otworzą nową ścieżkę kariery zawodowej. Zajęcia prowadzone przez WSB-NLU to doskonała okazja, by zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

Adresatami studiów MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University są wszyscy, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania biznesem. Program studiów został zaprojektowany z myślą o osobach zasiadających w kadrach kierowniczych, pragnących rozszerzyć wiedzę dot. sprawnego zarządzania, menadżerach różnego stopnia oraz właścicielach własnych firm.

program-studiow

Program studiów

Program nauczania na kierunku Master of Business Administration opiera się na klasycznym programie MBA, wzbogaconym o problematykę bliską dzisiejszej gospodarce i polskim przedsiębiorcom. Tok studiów zakłada m.in. zajęcia z:

 • Analizy ekonomiczno-finansowej, w tym:
  • Rola i znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie,
  • Metody porównawcze i przyczynowe,
  • Sprawozdania finansowe,
  • Analiza wskaźnikowa (rentowności, płynności, efektywności, zadłużenia),
  • Analiza kapitału obrotowego netto,
  • Analiza dyskryminacyjna,
 • Kierowania zespołem, w tym zajęcia poświęcone zagadnieniom jak:
  • Rola lidera zespołu – koncepcje przywództwa,
  • Komunikacja w zespole,
  • Zespoły a proces wprowadzania zmian,
  • Rozwijanie kreatywności w zespołach,
  • Socjalizacja członków zespołu,
  • Patologie w pracy zespołowej – myślenie grupowe, próżniactwo społeczne,
 • Koncepcji zarządzania,
 • Strategii i procesów personalnych,
 • Logistyki,
 • Zarządzania innowacjami i innowatyka,
 • Zarządzania procesami, w tym:
  • Ewolucja rozwiązań organizacji przedsiębiorstwa,
  • Definicje i klasyfikacje procesów,
  • Identyfikowanie i odwzorowywanie procesów,
  • Doskonalenie procesów i wdrażania zmian,
  • Projektowanie organizacji procesowej,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji procesowej,
 • Zarządzania strategicznego (w tym alianse strategiczne, strategiczna karta wyników, kontrola strategiczna).

Niewątpliwą zaletą studiów Master of Business Administration prowadzonych przez WSB-NLU jest modułowy charakter programu, nowatorska wiedza z zakresu marketingu, zarządzania oraz ekonomii, jak również w pełni interaktywny tok prowadzenia studiów podyplomowych. Wszystkie zajęcia prowadzone są za pośrednictwem platformy CloudA, w czasie rzeczywistym, czyli w oparciu o moduł RealTime Online. Zajęcia nie są wcześniej nagrywane, odbywają poprzez multitransmisję, a studenci mogą aktywnie zadawać pytania, czy zdobywać nową wiedzę.

Platforma Cloud Academy umożliwia również sprawne załatwienie wszelkich spraw administracyjnych związanych z rekrutacją, tokiem studiów i płatnościami. Przy wykorzystaniu dowolnego urządzenia mobilnego student otrzymuje dostęp do wirtualnego dziennika, indeksu, materiałów dydaktycznych, testów, ewaluacji, a także kontakt z wykładowcami, innymi studentami i administracją.

uzyskane-kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Po ukończeniu studiów Absolwent nabywa niezbędne kwalifikacje do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich i nadzorczych (członkowie zarządu i rad nadzorczych) oraz kierowników średniego i wysokiego szczebla różnych przedsiębiorstw. Studia podyplomowe MBA odpowiadają wymogom art. 19, ust. 1., pkt 1), lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Absolwenci zostają przygotowani do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, jak udoskonalone kompetencje miękkie, interpersonalne, czy techniki zarządzania, studenci mają szansę na zdobycie nowej pracy lub pomoc organizacji w rozwoju lub przetrwaniu na konkurencyjnym rynku.

Dodatkowo studenci otrzymują:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych WSB-NLU,
czas-trwania

Czas trwania

Master of Business Administration to studia podyplomowe, które trwają 2 semestry.

koszt

Koszt

Master of Business Administration to płatne studia podyplomowe, których koszt wynosi 7 900 zł czesnego. Istnieje możliwość rozłożenia kosztów na 10 wygodnych rat po 790 zł/msc.

Warto pamiętać również o tym, że istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dodatkowa opłata to 30 zł za dyplom ukończenia studiów.

uwaga

Uwagi

Zapis na studia podyplomowe odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University: https://rekrutacja-wsb-nlu.clouda.edu.pl/. Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji zobowiązane są do dostarczenia papierów drogą pocztową do Wyższej Szkoły Biznesu National – Louis University lub osobiście do Kielc.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University.