Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia

adresaci_

Adresaci studiów

Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia to studia podyplomowe, które skierowane są przede wszystkim dla osób związanych ze służbą zdrowia. Zajęcia na WSB-NLU dedykowane są głównie kierownikom szpitali, przychodni czy innych placówek medycznych.
Studia przygotowują do pełnienia wysokich funkcji kierowniczych. Skierowane są również dla osób, które planują pełnić role menadżerów czy zarządców w służbie zdrowia, bądź pragną zostać przedstawicielami zawodów medycznych.

program-studiow

Program studiów

Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia to kierunek, który prowadzony jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców, posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną.

Uczelnia przygotowała dla Państwa ofertę studiów podyplomowych, uwzględniającą wymogi ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa z dnia 9 maja 2022 r. W trakcie toku studiów podyplomowych Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia studenci będą brać udział w zajęciach takich jak:

 • Analiza ekonomiczno-finansowa, w tym:
  • Metody porównawcze i przyczynowe,
  • Sprawozdania finansowe,
  • Wstępna analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • Analiza wskaźnikowa (rentowności, płynności, efektywności, zadłużenia),
  • Analiza kapitału obrotowego netto,
  • Analiza struktury i kosztu kapitału,
  • Pomiar wartości przedsiębiorstwa,
 • Administracja danymi osobowymi, w tym:
  • Zasady ochrony danych,
  • Prawa osób fizycznych,
  • Bezpieczeństwo danych,
  • Outsourcing,
 • Koncepcje zarządzania, w tym:
  • Benchmarking,
  • Lean Management,
  • Outsourcing,
  • Business Process Reengineering,
  • Koncepcje zarządzania zorientowane na człowieka,
 • Prawo i polityka ochrony zdrowia,
 • Zarządzanie jednostkami oferującymi usługi zdrowotne: studium przypadków,
 • Finanse w ochronie zdrowia,
 • Zarządzanie procesami – w ramach ćwiczeń z modelowania i doskonalenia procesów wykorzystywany jest program ADONIS NP firmy BOC Information Technologies Consulting.

Główną zaletą programu WSB-NLU jest fakt, że studenci biorą udział w studiach niestacjonarnych, interaktywnych i prowadzonych przez internet. Dzięki innowacyjnemu i interaktywnemu rozwiązaniu, jakim jest system CloudA, można studiować na Wyższej Szkole Biznesu z dowolnego miejsca. Wystarczy jedynie dostęp do internetu oraz urządzenie, które pozwoli na aktywne branie udziału w zajęciach prowadzonych według modułu RealTime Online. Taka opcja jest doskonała szczególnie dla osób, które nie są w stanie regularnie dojeżdżać na stacjonarne zajęcia z uwagi na różne zobowiązania czy sytuacje prywatne.

uzyskane-kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Dzięki ukończeniu Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia absolwenci uzyskują pełną wiedzę m.in. z zakresu zarządzania placówkami medycznymi. Dodatkowo studenci otrzymują:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych WSB-NLU,
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration ze specjalizacją, które zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
czas-trwania

Czas trwania

Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia to studia podyplomowe, które trwają 3 semestry.

koszt

Koszt

Na koszt studiów Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia składają się opłaty w wysokości:

 • 7 900 zł czesnego, z możliwością rozłożenia opłat na 10 rat po 790 każda,
 • 85 zł wpisowego,
 • 30 zł za dyplom ukończenia studiów WSB-NLU.

uwaga

Uwagi

Zapis na studia podyplomowe odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University: https://rekrutacja-wsb-nlu.clouda.edu.pl/. Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji zobowiązane są do dostarczenia papierów drogą pocztową do Wyższej Szkoły Biznesu National – Louis University lub osobiście do Kielc.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University.